We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we met spelen stoppen  George Bernard Shaw

Maak werk van spelen!

Spelen is belangrijk voor kinderen. Thuis. Op straat. Op school. Het is hun dagelijks werk! We weten dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze spelen. Maar dan moeten ze die kans wel krijgen. Wilt u de speelkansen voor kinderen vergroten? Dat  kan op veel manieren!

  • Organiseer themasessies met ouders over speelkansen voor hun kinderen,
  • Scan uw buurt, gemeente, school of instelling op speelmogelijkheden. Hoe werken afdelingen/disciplines samen aan een beter speel- en opgroeiklimaat in de buurt? Wat is daar voor nodig?
  • Werk samen met ‘medespelers’ in de buurt, opdat álle kinderen echt kunnen spelen, en breng de mogelijkheden in kaart. Zorg voor extra aandacht voor kinderen die meer aandacht vragen.
  • Zorg voor trainingen en (bij)scholing voor vrijwilligers en professionals bijvoorbeeld over ‘programmeren in de vrije tijd’, ‘spelend leren’,  ‘spelen met risico’s’ en naschoolse activiteiten vanuit IKC of Brede School.
  • Laat initiatieven elkaar versterken!  Bijvoorbeeld rond ‘opgroeien in de wijk’,sport- en gezondheidsprogramma’s, cultuur, en natuur en milieu.
  • Organiseer bijeenkomsten met buurtbewoners. Samenspel verbindt generaties in de buurt! ‘A city friendly to children is a city friendly to all!’
  • last, but not least, vraag altijd aan kinderen wat zij graag zouden willen verbeteren!

Laat u inspireren door het pleidooi ‘Werk maken van spelen! Het artikel ‘Kinderen worden overbeschermd’ en ‘Watjesjeugd’ in de Volkskrant  is ruim 80.00 keer gelezen!  Nu zorgen dat we er ook echt werk van gaan maken! Ik speel er graag een rol bij!  #meerspelen

Werk maken van spelen F.Hajer VoorkantBestellen van publicatie ‘Werk maken van spelen’, – oproep voor speelbeleid – kan via de mail: contact @ Kind-spel-ruimte.nl  (zonder spaties ivm spam) De Boekenfabriek functioneert helaas niet meer.


Wat speelt er?