Speelforum start debat over belang van spelen

Foto: Martin van Rooijen

 

Verschillende landen hebben daarvoor een ‘Playforum’. Wetenschappers en andere deskundigen leveren er structureel bijdragen aan, en verschillende organisaties en fondsen kunnen helpen met dit debat. In Nederland startte in 2016 op initiatief van Ruimte voor de Jeugd met een Speelforum, waar in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar gedebatteerd wordt over het belang van spelen. Dit Speelforum volgt de voetsporen van orthopedagoge Wilhelmina Bladergroen die in 1965 Nationale Speelraad oprichtte, die opgegaan is in het Platform Ruimte voor de Jeugd. Het Speelforum verbindt verschillende actoren en stimuleert met debatten over door actuele thema’s, en agendeert zo het belang van spel. Het helpt actuele kennis uit te wisselen en te verspreiden met onderzoekers, gemeenten, professionals, vrijwilligers en ouders, gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen

Het volgende debat vindt plaats bij de Universiteit van Leiden op dinsdag 15 november van 15.00 – 18.00 uur. Het thema is:  De kracht van bewegen, verbeelding en taal, m.m.v. o.a. Professor Ton Liefaard (Children”s rights, Unicef Leerstoel Universiteit Leiden),  Dr. Pim J. van der Pol (orthopedagoog/gz-psycholoog/IMH specialist). Komt u ook 15 november naar het volgende debat? Schrijf u nu in! Met korting voor 25 oktober.

Het eerste speelforum vond plaats op 23 juni 2016 bij de Universiteit van Humanistiek en had als thema: Het kind, kwetsbaar of veerkrachtig? Over risico en resilience in het spel van kinderen. Een impressie van dit debat met 70 deelnemers vanuit allerlei achtergronden en disciplines vindt u op www.ruimtevoordejeugd.nl

Ook kunt u zelf een voorstel voor een volgend debat doorgeven aan info@ruimtevoordejeugd.nl. Zie de informatie op de website van Platform Ruimte voor de jeugd.

De website www.speelforum.nl wordt tijdelijk doorgelinkt via deze site naar de juiste informatie, totdat partners zich aansluiten bij t Speelforum en we (desgewenst) gezamenlijk een aparte website kunnen ontwikkelen.